Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Trang nhất

TIN MỚIThông báo số 1 về việc tổ chức Hội thi Tiếng hát sinh viên Kinh tế - UEH Idol 2014
2014-10-17 14:33:59
Kế hoạch tổ chức Hội thi Tiếng hát sinh viên Kinh tế - UEH Idol 2014
2014-10-15 11:25:57
Kế hoạch Tổ chức tập huấn công tác Cố vấn học tập và Tư vấn viên - năm 2014
2014-10-14 16:55:29
Ban hành quy trình đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của ban cán sự lớp sinh viên hệ ĐHCQ
2014-10-14 16:51:34
Bản tin UEH (bản tiếng Anh, tháng 01/2014 - tháng 6/2014)
2014-10-08 15:22:46


Tin đánh giá rèn luyện sinh viên
Quyết định công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên K37, 38, 39 ĐHCQ học kỳ đầu năm 2014
Quyết định số 2720/QĐ-ĐHKT-CTCT, 2721/QĐ-ĐHKT-CTCT, 2722/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 22/8/2014. Xem tiếp...

» Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên K37, 38, 39 ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2014
» Thông báo v/v kết quả xếp loại rèn luyện toàn khóa học Khóa 36 – ĐHCQ
» Quyết định khen thưởng sinh viên Khóa 36 - ĐHCQ đạt kết quả rèn luyện xuất sắc toàn khóa học

Tin công tác cố vấn học tập
Kế hoạch Tổ chức tập huấn công tác Cố vấn học tập và Tư vấn viên - năm 2014
Kế hoạch số 1418/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng. Xem tiếp...

» Ban hành quy trình đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của ban cán sự lớp sinh viên hệ ĐHCQ
» Quyết định về việc phân công Tư vấn viên cho sinh viên đại học chính quy
» Quyết định về việc phân công Cố vấn học tập Khóa 40 - ĐHCQ giai đoạn đại cương

Tin Tuần Sinh hoạt công dân
Lịch làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2014 - Khóa 37, 38, 39 ĐHCQ
Ngày làm bài thu hoạch: 26/10/2014 và 02/11/2014. Địa điểm: Cơ sở A, số 59C Nguyễn Đình Chiều, quận 3. Xem tiếp...

» Lịch làm bài thu hoạch Tuần SHCD 2014 - K39
» Lịch làm bài thu hoạch Tuần SHCD 2014 - K38
» Lịch làm bài thu hoạch Tuần SHCD 2014 - K37

Bản tin Đại học Kinh tế TP.HCM
Bản tin UEH (bản tiếng Anh, tháng 01/2014 - tháng 6/2014)
Bản tin UEH (bản tiếng Anh, tháng 01/2014 - tháng 6/2014) Xem tiếp...

» Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 126 - tháng 5-6-7.2014
» Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 125 - tháng 2-3-4.2014
» Bản tin Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh - Số 124 - Đặc biệt Xuân Giáp Ngọ


Hội thi Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Cộng điểm thưởng khuyến khích học tập - Hội thi Olympic các môn khoa học MLN, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2014
Quyết định số 1789/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Hiệu trưởng. Xem tiếp...

» Kết quả Hội thi TT Olympic các môn khoa học Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 14
» Chương trình Chung kết Hội thi TT Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 14
» Lịch thi vòng bán kết Hội thi TT Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 14

Tin văn hóa - Văn nghệ
Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thi Tiếng hát sinh viên Kinh tế - UEH Idol 2014
Thông báo số 40/TB-ĐHKT-CTCT ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Phòng Công tác chính trị. Xem tiếp...

» Kế hoạch tổ chức Hội thi Tiếng hát sinh viên Kinh tế - UEH Idol 2014
» Danh sách tham gia đợt huấn luyện cơ bản Tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ XIII
» Tuyển chọn sinh viên tham gia Hội thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ XIII – năm 2014

Tin thể dục - Thể thao
Thông báo số 4 về việc tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2014
Thông báo số 28/TB-ĐHKT-CTCT ngày 16/4/2014 của Trưởng phòng Công tác chính trị. Xem tiếp...

» Thông báo số 3 về việc tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2014
» Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2014
» Khai mạc Hội thao truyền thống Sinh viên UEH năm 2014

Tin khác
Giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông 2014
Giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông năm 2014 của Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông. Xem tiếp...

» Báo cáo chuyên đề “Tại sao họ thành công”
» Kế hoạch Thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông năm 2014
» Thực hiện việc treo, trang trí cờ Đảng, cờ Nước và đặt tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh
 

 Tìm kiếm - Hỗ trợ trực tuyến

 Văn bản quy phạm pháp luật

 Truyền thông
 Bản tin
UEH
 Sự kiện
UEH
 Hoạt động
P.CTCT
 Thông tin
LCD
          

 Tuần Sinh hoạt công dân

 Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên
» Quy định của Trường Đại học Kinh tế TP. HCM

 Tra cứu điểm rèn luyện HK đầu 2014
Nhập mã số SV:


 Tra cứu hoạt động rèn luyện HK đầu 2014
Nhập mã số SV:    

 Công tác cố vấn học tập

 Hội thi TT OLP Mác-Lênin, TT Hồ Chí Minh UEH

 Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH
(14/4/2014 - 18/4/2014)

 Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2014
(16/03/2014 - 20/04/2014)

 Quản lý hoạt động tuyên truyền

 Hệ thống quản lý chất lượng

 Số người truy cập


Phòng Công tác chính trị - Trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
Phòng A.215 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38.294.242 - Email: ctct@ueh.edu.vn
Thiết kế và phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh & Nguyễn Công Nam - Nukeviet 2.0 - 2007