Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Trang nhất

TIN MỚIThông báo số 1 Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 15
2015-02-28 09:38:22
Tổng kết, khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao tại các cuộc thi cấp toàn quốc, thành phố năm 2014
2015-02-06 10:39:15
Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 128 - Xuân Ất Mùi
2015-02-03 07:49:14
Điều lệ Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 40 - năm 2015
2015-01-30 16:55:46
Điều lệ Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2015
2015-01-30 16:07:21


Tin đánh giá rèn luyện sinh viên
Các quyết định công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ cuối năm 2014
Các Quyết định số 301, 302, 303, 304/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 21/01/2015 của Phó Hiệu trưởng. Xem tiếp...

» Kết quả khiếu nại, bổ sung điểm rèn luyện học kỳ cuối năm 2014
» Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ cuối năm 2014
» Cập nhật điểm rèn luyện học kỳ cuối năm 2014

Tin công tác cố vấn học tập
Quyết định về việc phân công Cố vấn học tập Khóa 39 - ĐHCQ giai đoạn chuyên ngành
Quyết định số 228/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 19 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng. Xem tiếp...

» Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2015
» Công văn về việc tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 học kỳ đầu năm 2015
» Công văn về việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Cố vấn học tập học kỳ cuối năm học 2014

Tin Tuần Sinh hoạt công dân
Điểm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2014
Điểm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2014 Xem tiếp...

» Cấp chứng nhận Huấn luyện kỹ năng - Tuần SHCD cuối khóa năm 2014 K37 ĐHCQ
» Kết quả học lại Tuần sinh hoạt công dân - đợt học tháng 11/2014
» Kết quả huấn luyện kỹ năng Khóa 37 ĐHCQ - Tuần sinh hoạt công dân năm 2014

Bản tin Đại học Kinh tế TP.HCM
Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 128 - Xuân Ất Mùi
Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 128 - Xuân Ất Mùi Xem tiếp...

» Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 127 - tháng 8-9-10.2014
» Bản tin UEH (bản tiếng Anh, tháng 01/2014 - tháng 6/2014)
» Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 126 - tháng 5-6-7.2014Hội thi Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Thông báo số 1 Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 15
Thông báo số 1 ngày 26/02/2015 của Trưởng ban tổ chức Hội thi. Xem tiếp...

» Tiếp nhận đăng ký Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 15 – năm 2015
» Điều lệ và tài liệu tham khảo Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 15 – năm 2015
» Hồ sơ Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 14 - năm 2014

Tin văn hóa - Văn nghệ
Điều lệ Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 40 - năm 2015
Điều lệ ban hành kèm theo Kế hoạch số 50/KH-ĐHKT-CTCT ngày 09/01/2015 của Hiệu trưởng. Xem tiếp...

» Hồ sơ Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 39 - năm 2014
» Kế hoạch tổ chức Hội diễn Văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 40 - năm 2015
» Công văn về việc cử CBVC tham gia thực hiện công tác cố vấn học tập

Tin thể dục - Thể thao
Điều lệ Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2015
Điều lệ ban hành kèm theo Kế hoạch số 177/KH-ĐHKT-CTCT ngày 23/01/2015 của Hiệu trưởng. Xem tiếp...

» Hồ sơ Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2014
» Kế hoạch tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2015
» Thông báo số 4 về việc tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2014

Tin khác
Tổng kết, khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao tại các cuộc thi cấp toàn quốc, thành phố năm 2014
Thông báo số 04 /TB-ĐHKT-CTCT ngày 05/02/2015 của Trưởng phòng Công tác chính trị. Xem tiếp...

» Khởi động thi trực tuyến học tập và làm theo gương Bác năm học 2014 - 2015
» Ban hành Quy định quản lý hoạt động thông tin, tuyên truyền trong phạm vi Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
»  Giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông 2014
 Cuộc thi trực tuyến

 ĐÃ UỐNG RƯỢU, BIA - KHÔNG LÁI XE

 Tìm kiếm - Hỗ trợ trực tuyến

 Truyền thông
 Bản tin
UEH
 Sự kiện
UEH
 Hoạt động
P.CTCT
 Thông tin
LCD
          

 Hội thi TT OLP Mác-Lênin, TT Hồ Chí Minh UEH

Thời gian đăng ký: 02/02/2015 - 01/03/2015
Thời gian dự thi: 03/03/2015 - 27/03/2015

 Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2015
Thời gian đăng ký: 09/02/2015 - 06/3/2015
Thời gian dự thi: 14/3/2015 - 19/4/2015

 Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH
Thời gian đăng ký: 23/3/2015 - 06/4/2015
Thời gian dự thi: 14/4/2015 - 20/04/2015

 Hồ sơ Tuần Sinh hoạt công dân

 Hồ sơ đánh giá rèn luyện

 Tra cứu điểm rèn luyện HK cuối 2014
Nhập mã số SV:


 Tra cứu hoạt động rèn luyện HK cuối 2014
Nhập mã số SV:    

 Sổ tay sinh viên

 Quản lý hoạt động tuyên truyền

 Hệ thống quản lý chất lượng

 Số người truy cập


Phòng Công tác chính trị - Trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
Phòng A.215 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38.294.242 - Email: ctct@ueh.edu.vn
Thiết kế và phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh & Nguyễn Công Nam - Nukeviet 2.0 - 2007