Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Trang nhất

Image Slider Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
Chung kết vào 17 giờ 30 phút
Ngày 17 tháng 3 năm 2017 tại Hội trường A116
Địa điểm thi đấu: Số 144 đường 44 Trương Đình Hội, P16, Q8
Phòng Công tác chính trị - UEH
Ultimate Educational Harmony
Văn hóa UEH
slideshow html

TIN MỚIKết quả đợt khiếu nại điểm rèn luyện K39 ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2017
2017-05-12 16:52:15
Gia hạn tiếp nhận khiếu nại kết quả rèn luyện sinh viên K39 ĐHCQ HK đầu năm 2017
2017-05-10 16:16:13
Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 138 (Năm 2017)
2017-05-10 16:03:42
Tổng kết và trao giải Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017
2017-04-28 16:26:49
Kết quả rèn luyện sinh viên K39 ĐHCQ - Học kỳ đầu năm 2017
2017-04-21 16:59:41

Hồ sơ đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

» Quy chế của Bộ Giáo dục - Đào tạo
 Tin, ảnh hoạt động
Tổng kết và trao giải Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017
Ngày 23/4/2017, tại Cơ sở Quận 8, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức Tổng kết và trao giải Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017 sau hơn 01 tháng tổ chức thi đấu.

» Chung kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17 - năm 2017
» Khai mạc Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017
» Khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao trong hoạt động văn nghệ, thể thao năm 2016 và triển khai hoạt động năm 2017

 Điểm rèn luyện Học kỳ đầu 2017
Nhập mã số SV:


 Tra cứu cộng, trừ điểm rèn luyện HK đầu 2017
Nhập mã số SV:    

 Số người truy cập