Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Trang nhất

Image Slider Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
Đăng ký tạo tài khoản trực tuyến: từ 08g00 ngày 10/6/2016.
Thi thử: 8g00 đến 17g00, ngày 13/6/2016.
Thi đợt 1: 9g00, ngày 15/6/2016 đến 11g00, ngày 18/6/2016.
Thi đợt 2: 9g00, ngày 22/6/2016 đến 11g00, ngày 24/6/2016.
Giải thưởng Bài nghiên cứu Biển Đông năm 2016
Thời hạn: trước ngày 31/12/2016.
Hội thao truyền thống sinh viên UEH
Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH
Văn hóa UEH
slideshow html

TIN MỚITổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 Học kỳ cuối năm 2016 đối với các khóa 39, 40, 41 - ĐHCQ
2016-07-22 10:02:16
Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ cuối năm 2016
2016-07-22 09:55:06
Khen thưởng sinh viên Khóa 38 - ĐHCQ đạt kết quả rèn luyện xuất sắc toàn khóa học
2016-06-20 14:55:53
Giải thưởng Bài nghiên cứu Biển Đông năm 2016
2016-06-17 16:46:16
Cuộc thi Tự hào 40 năm thành phố mang tên Bác
2016-06-16 10:12:57


Tin đánh giá rèn luyện sinh viên
Khen thưởng sinh viên Khóa 38 - ĐHCQ đạt kết quả rèn luyện xuất sắc toàn khóa học
Quyết định số 1868/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 08/6/2016 của Hiệu trưởng. Xem tiếp...

» Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K38 - ĐHCQ học kỳ đầu năm 2016
» Cập nhật kết quả rèn luyện sinh viên Học kỳ đầu năm 2016
» Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2016

Tin công tác cố vấn học tập
Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 Học kỳ cuối năm 2016 đối với các khóa 39, 40, 41 - ĐHCQ
Công văn số 36/CTCT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Trưởng phòng Công tác chính trị. Xem tiếp...

» Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ cuối năm 2016
» Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ đại học chính quy (năm 2016)
» Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Cố vấn học tập học kỳ đầu năm 2016

Tin sinh hoạt công dân
Điểm bài thu hoạch Sinh hoạt công dân năm 2015 - Đợt học lại học kỳ đầu năm 2016
Điểm bài thu hoạch Sinh hoạt công dân năm 2015 - Đợt học lại học kỳ đầu năm 2016 Xem tiếp...

» Cập nhật danh sách đăng ký học lại SHCD năm 2015 và tài liệu học tập đợt học của HK đầu năm 2016
» Lịch học và danh sách sinh viên học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2015 - đợt học học kỳ đầu năm 2016
» Tiếp nhận đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2015 (ngày học dự kiến 08/5/2016)

Bản tin Đại học Kinh tế TP.HCM
Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 134 (Năm 2016)
Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 134 (Năm 2016) Xem tiếp...

» Phát hành Bản tin UEH bản tiếng Anh số tháng 6 đến tháng 12 năm 2015
» Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 133 (Năm 2016)
» Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 132 (Năm 2015)


Hội thi Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Kết quả Hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 16
Thời gian tổ chức Hội thi từ ngày 12/01/2016 đến ngày 04/3/2016. Xem tiếp...

» Lịch thi vòng bảng - Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 16
» Kết quả vòng loại Hội thi truyền thống Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2016
» Kết quả vòng trắc nghiệm trực tuyến Hội thi truyền thống Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 16

Tin văn hóa - Văn nghệ
Công diễn và trao thưởng Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH - năm 2016
Thông báo số 23/TB-CTCT ngày 28/4/2016 của Trưởng phòng Công tác chính trị. Xem tiếp...

» Thông báo số 2 - Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 41 - năm 2016
» Lịch tham gia Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 41 - năm 2016
» Thông báo số 1 - Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 41 - năm 2016

Tin thể dục - Thể thao
Thông báo số 3 - Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2016
Thông báo số 20/TB-CTCT ngày 20/4/2016 của Trưởng phòng Công tác chính trị. Xem tiếp...

» Thông báo số 2 - Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2016
» Tham dự Lễ khai mạc Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2016
» Tuyển chọn đội tuyển Bóng chuyền Nữ tham gia thi đấu giải sinh viên TP.HCM năm học 2015 - 2016

Tin khác
Giải thưởng Bài nghiên cứu Biển Đông năm 2016
Thời hạn gửi Hồ sơ tham dự giải thưởng: trước ngày 31/12/2016. Xem tiếp...

» Cuộc thi Tự hào 40 năm thành phố mang tên Bác
» Quy định Về hoạt động tuyên truyền, quảng cáo của các tổ chức, cá nhân bên ngoài có liên kết đào tạo với các đơn vị thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
» Ban hành Quy định về hoạt động truyền thông trên hệ thống màn hình LCD, LED trong phạm vi Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 ĐÃ UỐNG RƯỢU, BIA - KHÔNG LÁI XE

  Biển, đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời

 Tìm kiếm - Hỗ trợ trực tuyến

 Truyền thông
 Bản tin
UEH
 Sự kiện
UEH
 Hoạt động
P.CTCT
 Thông tin
LCD

        

 Hồ sơ đánh giá rèn luyện HK đầu 2016
» Quy chế của Bộ Giáo dục - Đào tạo

 Tra cứu điểm rèn luyện HK đầu 2016
Nhập mã số SV:


 Tra cứu cộng, trừ điểm rèn luyện HK đầu 2016
Nhập mã số SV:    

 Sổ tay sinh viên

 Quản lý hoạt động tuyên truyền

 Hệ thống quản lý chất lượng

 Nhà xuất bản Kinh tế

 ISB

 Số người truy cập