Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

Cập nhật kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên - học kỳ đầu năm 2014

Thời gian cập nhật: ngày 07/4/2014. Xem tiếp...

Tiến độ thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ đầu năm 2014

[25.02.2014 15:55]
Nội dung đã phổ biến trong Sinh hoạt lớp buổi 1 - học kỳ đầu năm 2014.Xem tiếp...

Quyết định công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên - Học kỳ cuối năm 2013

[25.02.2014 14:29]
Quyết định công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên - Học kỳ cuối năm 2013.Xem tiếp...

Điểm rèn luyện sinh viên - Học kỳ cuối năm 2013

[27.12.2013 15:44]
Sinh viên thực hiện khiếu nại, giải trình, bổ sung từ ngày 06/01/2014 đến ngày 17/01/2014 tại Phòng A215.Xem tiếp...

Công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên – học kỳ cuối năm 2013

[21.11.2013 09:57]
Từ ngày 16/12/2013 đến ngày 20/12/2013, Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp với Phòng Công tác chính trị thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ cuối năm 2013.Xem tiếp...

Hướng dẫn thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ cuối năm 2013

[05.11.2013 08:27]
Hướng dẫn thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ cuối năm 2013.Xem tiếp...

Kết quả giải quyết khiếu nại, bổ sung điểm rèn luyện - Học kỳ đầu năm 2013

[03.09.2013 14:27]
Khóa 36, 37, 38 ĐHCQXem tiếp...

Ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

[28.08.2013 14:03]
Quyết định số 2515/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 26 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.Xem tiếp...

Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo sửa đổi quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

[08.08.2013 15:14]
Công văn số 985/ĐHKT-CTCT ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Trưởng phòng Công tác chính trịXem tiếp...

Tiếp nhận khiếu nại, đánh giá bổ sung kết quả rèn luyện sinh viên K36, K37, K38 - Học kỳ đầu năm 2013

[30.07.2013 13:04]
Thời gian khiếu nại, bổ sung từ ngày 31/7/2013 đến ngày 16/8/2013.Xem tiếp...

Công bố kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên K36, 37, 38 ĐHCQ - Học kỳ đầu năm 2013

[18.06.2013 09:35]
Sinh viên có khiếu nại về kết quả đánh giá hoặc đánh giá bổ sung thực hiện từ ngày 31/07/2013 đến ngày 16/08/2013.Xem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ 8, năm 4, toàn khóa học cho sinh viên K35 ĐHCQ

[10.06.2013 11:29]
Căn cứ Quyết định số 1897/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Công bố kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên K35 hệ ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2013

[17.05.2013 15:59]
Sinh viên có khiếu nại về kết quả đánh giá, cần đánh giá bổ sung hoặc đánh giá lại xem hướng dẫn dưới đây để thực hiện trong thời gian từ ngày18/05/2013 đến ngày 24/05/2013.Xem tiếp...

Quyết định về việc thành lập hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ trường

[10.05.2013 14:20]
Quyết định số 1665/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 08 tháng 5 năm 2013 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Kết thúc thời gian sinh viên khóa 36, 37, 38 ĐHCQ tự đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

[08.05.2013 09:17]
Đối với các lớp hiện đang học quân sự được gia hạn đến ngày 14/05/2013.Xem tiếp...

Khoá 36, 37, 38 ĐHCQ tiến hành họp lớp đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên - HK đầu năm 2013

[04.05.2013 16:18]
Thời gian từ ngày 10/4/2013 đến ngày 27/4/2013 theo lịch Sinh hoạt lớp. Sinh viên chưa đánh giá xem hướng dẫn đánh giá bổ sung tại ctct.ueh.edu.vn (K35: từ ngày 17 - 24/5/2013; K36, 37, 38: từ ngày 17/6 - 16/8/2013).Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  [sau]

Phòng Công tác chính trị - Trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
Phòng A.215 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38.294.242 - Email: ctct@ueh.edu.vn
Thiết kế và phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh & Nguyễn Công Nam - Nukeviet 2.0 - 2007