Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

Các quyết định công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ cuối năm 2014

Các Quyết định số 301, 302, 303, 304/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 21/01/2015 của Phó Hiệu trưởng. Xem tiếp...

Kết quả khiếu nại, bổ sung điểm rèn luyện học kỳ cuối năm 2014

[20.01.2015 15:04]
Kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ học kỳ cuối năm 2014Xem tiếp...

Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ cuối năm 2014

[09.01.2015 08:55]
Kết quả cập nhật đến ngày 09/01/2015.Xem tiếp...

Cập nhật điểm rèn luyện học kỳ cuối năm 2014

[19.12.2014 17:18]
Thời gian cập nhật tính đến ngày 19/12/2014.Xem tiếp...

Công văn về việc thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên K37, 38, 39, 40 ĐHCQ - học kỳ cuối năm học 2014

[10.12.2014 07:44]
Công văn số 1714/ĐHKT-CTCT ngày 09/12/2014 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Tiến độ và hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên - học kỳ cuối năm 2014

[18.11.2014 07:31]
Sinh hoạt lớp đánh giá kết quả rèn luyện: K39 từ ngày 10/11/2014 đến ngày 04/12/2014; K37, K38, K40 từ ngày 26/11/2014 đến ngày 13/12/2014.Xem tiếp...

Quyết định công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên K37, 38, 39 ĐHCQ học kỳ đầu năm 2014

[26.08.2014 11:38]
Quyết định số 2720/QĐ-ĐHKT-CTCT, 2721/QĐ-ĐHKT-CTCT, 2722/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 22/8/2014.Xem tiếp...

Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên K37, 38, 39 ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2014

[27.06.2014 17:33]
Kết quả đã được Hội đồng đồng ý thông qua sau phiên họp lúc 14g00 ngày 27/6/2014.Xem tiếp...

Thông báo v/v kết quả xếp loại rèn luyện toàn khóa học Khóa 36 – ĐHCQ

[16.06.2014 13:19]
Thông báo số 816/TB-ĐHKT-CTCT ngày 16/6/2014 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Quyết định khen thưởng sinh viên Khóa 36 - ĐHCQ đạt kết quả rèn luyện xuất sắc toàn khóa học

[09.06.2014 16:16]
Quyết định số 1838/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 02/6/2014 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Công văn v/v thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên K37, 38, 39 ĐHCQ - HK đầu năm 2014

[03.06.2014 08:45]
Công văn số 726/ĐHKT-CTCT ngày 03/6/2014 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Quyết định Công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên HK8, năm học thứ 4 và toàn khóa học - K36 ĐHCQ

[26.05.2014 14:05]
Quyết định số 1750/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Cập nhật kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên - học kỳ đầu năm 2014

[21.05.2014 17:04]
Gồm kết quả giải trình, khiếu nại, bổ sung của K36 ĐHCQ và cập nhật các hoạt động rèn luyện tính đến ngày 21/5/2014.Xem tiếp...

Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên K36 ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2014

[13.05.2014 16:33]
Kết quả đã được Hội đồng đồng ý thông qua sau phiên họp lúc 11g00 ngày 13/5/2014.Xem tiếp...

Cập nhật kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên - học kỳ đầu năm 2014

[07.04.2014 12:25]
Thời gian cập nhật: ngày 07/4/2014.Xem tiếp...

Tiến độ thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ đầu năm 2014

[25.02.2014 15:55]
Nội dung đã phổ biến trong Sinh hoạt lớp buổi 1 - học kỳ đầu năm 2014.Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  [sau]

Phòng Công tác chính trị - Trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
Phòng A2.18 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38.294.242 - Email: ctct@ueh.edu.vn
Thiết kế và phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh & Nguyễn Công Nam - Nukeviet 2.0 - 2007