Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K38 - ĐHCQ học kỳ đầu năm 2016

Quyết định số 1721/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 26/5/2016 của Hiệu trưởng UEH. Xem tiếp...

Cập nhật kết quả rèn luyện sinh viên Học kỳ đầu năm 2016

[24.05.2016 14:31]
Cập nhật đến ngày 24/5/2016.Xem tiếp...

Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2016

[15.04.2016 14:41]
Công văn số 707/ĐHKT-CTCT ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K38, K39, K40, K41 - ĐHCQ học kỳ cuối năm 2015

[07.03.2016 14:05]
Các Quyết định số 562, 563, 564, 565/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 04/3/2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Cập nhật điểm rèn luyện học kỳ cuối năm 2015

[05.02.2016 09:38]
Kết quả cập nhật đến ngày 05/02/2016.Xem tiếp...

Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên K38, 39, 40, 41 ĐHCQ học kỳ cuối năm 2015

[08.01.2016 16:24]
Kết quả cập nhật đến ngày 06/01/2016.Xem tiếp...

Công văn thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ cuối năm 2015

[07.12.2015 09:45]
Công văn số 2387/ĐHKT-CTCT ngày 04/7/2015 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Đại học chính quy UEH

[07.12.2015 08:42]
Quyết định số 3775/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 04/12/2015 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy (năm 2015)

[30.09.2015 15:15]
Quyết định số 3193/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Dự thảo Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ UEH

[11.09.2015 09:20]
Thời gian đóng góp ý kiến đến ngày 24/9/2015.Xem tiếp...

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

[25.08.2015 10:59]
Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số: 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Xem tiếp...

Quyết định công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ đầu năm 2015 các khóa 38, 39, 40 - ĐHCQ

[21.08.2015 17:10]
Các quyết định số 2768, 2769, 2770/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 27/6/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.Xem tiếp...

Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên K38, 39, 40 ĐHCQ học kỳ đầu năm 2015

[08.07.2015 14:59]
Kết quả cập nhật đến ngày 08/7/2015.Xem tiếp...

Khen thưởng sinh viên Khóa 37 - ĐHCQ đạt kết quả rèn luyện xuất sắc toàn khóa học

[22.06.2015 10:56]
Quyết định số 1955/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 18/6/2015 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Quyết định công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 8, năm học thứ 4 và toàn khóa học - Khóa 37 ĐHCQ

[28.05.2015 08:46]
Quyết định số 1684/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 27/6/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.Xem tiếp...

Cập nhật kết quả rèn luyện Học kỳ đầu năm 2015

[19.05.2015 17:23]
Điểm rèn luyện được cập nhật tính đến ngày 19/5/2015.Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  [sau]

Phòng Công tác chính trị - Trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
Phòng A2.18 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38.294.242 - Email: ctct@ueh.edu.vn
Thiết kế và phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh & Nguyễn Công Nam - Nukeviet 2.0 - 2007