Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

Quyết định công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 8, năm học thứ 4 và toàn khóa học - Khóa 37 ĐHCQ

Quyết định số 1684/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 27/6/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Xem tiếp...

Cập nhật kết quả rèn luyện Học kỳ đầu năm 2015

[19.05.2015 17:23]
Điểm rèn luyện được cập nhật tính đến ngày 19/5/2015.Xem tiếp...

Công văn về việc thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2015

[12.05.2015 09:39]
Công văn số 1084/ĐHKT-CTCT ngày 12/5/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.Xem tiếp...

Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên K37 ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2015

[08.05.2015 14:22]
Kết quả cập nhật đến ngày 08/5/2015. Thời gian bổ sung, khiếu nại, giải trình điểm rèn luyện từ ngày 08/5/2015 đến ngày 15/5/2015.Xem tiếp...

Các quyết định công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ cuối năm 2014

[23.01.2015 09:43]
Các Quyết định số 301, 302, 303, 304/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 21/01/2015 của Phó Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Kết quả khiếu nại, bổ sung điểm rèn luyện học kỳ cuối năm 2014

[20.01.2015 15:04]
Kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ học kỳ cuối năm 2014Xem tiếp...

Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ cuối năm 2014

[09.01.2015 08:55]
Kết quả cập nhật đến ngày 09/01/2015.Xem tiếp...

Cập nhật điểm rèn luyện học kỳ cuối năm 2014

[19.12.2014 17:18]
Thời gian cập nhật tính đến ngày 19/12/2014.Xem tiếp...

Công văn về việc thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên K37, 38, 39, 40 ĐHCQ - học kỳ cuối năm học 2014

[10.12.2014 07:44]
Công văn số 1714/ĐHKT-CTCT ngày 09/12/2014 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Tiến độ và hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên - học kỳ cuối năm 2014

[18.11.2014 07:31]
Sinh hoạt lớp đánh giá kết quả rèn luyện: K39 từ ngày 10/11/2014 đến ngày 04/12/2014; K37, K38, K40 từ ngày 26/11/2014 đến ngày 13/12/2014.Xem tiếp...

Quyết định công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên K37, 38, 39 ĐHCQ học kỳ đầu năm 2014

[26.08.2014 11:38]
Quyết định số 2720/QĐ-ĐHKT-CTCT, 2721/QĐ-ĐHKT-CTCT, 2722/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 22/8/2014.Xem tiếp...

Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên K37, 38, 39 ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2014

[27.06.2014 17:33]
Kết quả đã được Hội đồng đồng ý thông qua sau phiên họp lúc 14g00 ngày 27/6/2014.Xem tiếp...

Thông báo v/v kết quả xếp loại rèn luyện toàn khóa học Khóa 36 – ĐHCQ

[16.06.2014 13:19]
Thông báo số 816/TB-ĐHKT-CTCT ngày 16/6/2014 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Quyết định khen thưởng sinh viên Khóa 36 - ĐHCQ đạt kết quả rèn luyện xuất sắc toàn khóa học

[09.06.2014 16:16]
Quyết định số 1838/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 02/6/2014 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Công văn v/v thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên K37, 38, 39 ĐHCQ - HK đầu năm 2014

[03.06.2014 08:45]
Công văn số 726/ĐHKT-CTCT ngày 03/6/2014 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Quyết định Công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên HK8, năm học thứ 4 và toàn khóa học - K36 ĐHCQ

[26.05.2014 14:05]
Quyết định số 1750/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  [sau]

Phòng Công tác chính trị - Trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
Phòng A2.18 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38.294.242 - Email: ctct@ueh.edu.vn
Thiết kế và phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh & Nguyễn Công Nam - Nukeviet 2.0 - 2007