Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Hoạt động văn hóa & văn nghệ | Công diễn và trao thưởng Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH - năm 2016
Công diễn và trao thưởng Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH - năm 2016
28.04.2016 11:45

Thông báo số 23/TB-CTCT ngày 28/4/2016 của Trưởng phòng Công tác chính trị.

THÔNG BÁO SỐ 03

V/v tổ chức Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH - năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 168/KH-ĐHKT-CTCT ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH - năm 2016, nay Ban Tổ chức Thông báo đến các đơn vị dự thi một số nội dung có liên quan đến công tác tổ chức, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức đêm công diễn và trao giải thưởng:

Thời gian: 18h30, thứ Năm, ngày 28 tháng 4 năm 2016

Địa điểm: Hội trường B.322, số 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10.

Để thuận tiện cho công tác điều phối các tiết mục công diễn, đơn vị có tiết mục tham gia công diễn tập trung tại phòng B.319 (bắt đầu lúc 14h00, ngày 28/4/2016) để thực hiện các công việc trang điểm; chuẩn bị trang phục, đạo cụ và chờ đến thứ tự tiết mục công diễn của đơn vị mình.

2. Công bố Chương trình và thứ tự các tiết mục tham gia công diễn:

STT

Nội dung – tiết mục

Tác giả hoặc biên đạo

Đơn vị

1

Đón tiếp khách mời

Ban Tổ chức

2

Ca múa: Đất nước lời ru

Văn Thành Nho

Viện đào tạo quốc tế

3

Song ca: Bà tôi

Nguyễn Vĩnh Tiến

4

Múa: Gạo sớm

Hà Thanh Hậu

5

Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu

Ban Tổ chức

6

Phát biểu tổng kết hội diễn

TS Trần Thế Hoàng – Phó Hiệu trưởng UEH

7

Tốp ca: LK: Quê nhà - Ôi Quê tôi

Trần Tiến - Lê Minh Sơn

Khoa Kế toán

8

Múa: Tôi!

Mạnh Quyền

Khoa Kinh tế

9

Ca múa: Nhớ về Hà Nội

Hoàng Hiệp

Khoa Ngân hàng

10

Song ca: Tình em - Nhịp cầu nối những bờ vui

Huy Du

11

Múa: Lễ hội mừng mùa

Lê Anh Tài

Khoa Quản trị

12

Tam ca: Hát cho dân tôi nghe

Tôn Thất Lập

Khoa Kinh doanh quốc tế Marketing

13

Ca Múa: Chợt Như Giấc Mơ

Huy Trực

Khoa Tài chính

14

Tốp ca: Tổ khúc Thanh niên xung phong

Nhiều tác giả

Khoa Kinh doanh quốc tế Marketing

15

Ca múa: Ca ngợi Tổ quốc

Hồ Bắc

Ký túc xá 135

16

Công bố các giải thưởng tiết mục

Ban Tổ chức

17

Trao giải toàn đoàn

Ban Tổ chức

18

Bế mạc

Ban Tổ chức

Tổng cộng: 12 (mười hai) tiết mục công diễn

3. Về nhận kinh phí hỗ trợ từ Ban Tổ chức:

- Về kinh phí hỗ trợ dàn dựng: Mỗi đơn vị nhận 2.000.000 (Hai triệu đồng) là kinh phí hỗ trợ dàn dựng chương trình.

- Về kinh phí hỗ trợ các tiết mục công diễn: Tùy vào thể loại và quy mô của tiết mục, Ban Tổ chức hỗ trợ một phần chi phí thuê trang phục cho tiết mục công diễn.

- Về tiền thưởng: Kết thúc đêm công diễn và trao giải, các đơn vị có giải thưởng liên hệ Ban tổ chức (thầy Công Nam) ngay sau khi kết thúc đêm công diễn và trao giải để nhận Giấy chứng nhận tiết mục và tiền giải thưởng.

4. Về vận động sinh viên tham gia cổ vũ:

Để động viên tinh thần các diễn viên tham gia trong đêm công diễn, Ban Tổ chức đề nghị các đơn vị tham gia hội diễn tuyên truyền và vận động sinh viên trong đơn vị mình đến tham dự và cổ vũ.

Để Hội diễn được diễn ra thành công tốt đẹp, Ban Tổ chức đề nghị Trưởng, phó đoàn các đơn vị tham gia phổ biến đến toàn thể các sinh viên tham gia và thực hiện nghiêm túc các nội dung của thông báo này.

Nơi nhận:

- Các đơn vị tham gia Hội diễn;

- Thành viên Ban Tổ chức;

- Website CTCT, YOUTH;

- Lưu CTCT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Trần Anh Thanh Sơn

(Phó Trưởng Ban Tổ chức)CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang