Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Trang thành viên
Thành viên Đăng nhập/Đăng ký

Thành viên đăng nhập
Lưu ý:
- Đối với Khóa 41 ĐHCQ và Chương trình Cử nhân tài năng (ISB), sử dụng mật khẩu: tên và năm sinh, viết liền nhau, chữ viết thường và không bỏ dấu,
(Ví dụ: sinh viên tên Hoàng, năm sinh 1995, mật khẩu là hoang1995).
- Đối với Khóa 38, 39, 40 ĐHCQ, sử dụng mật khẩu của tài khoản online (website: online.ueh.edu.vn) và viết thường tất cả chữ cái.
- Nếu không đăng nhập được, vui lòng gửi email về congnam@ueh.edu.vn để được hỗ trợ.
MSSV:
Mật khẩu:
Ghi nhớ
Phòng Công tác chính trị - Trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
Phòng A2.18 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38.294.242 - Email: ctct@ueh.edu.vn
Thiết kế và phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh & Nguyễn Công Nam - Nukeviet 2.0 - 2007